Polityka przetwarzania danych osobowych
 1. Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Bednarski przykłada szczególną wagę do zachowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych i Państwa prywatności. Wszelka kierowana do nas korespondencja, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, a także korzystanie z witryny www.rbednarski.pl podlega niniejszej Polityce przetwarzania danych osobowych. Pragniemy, by każdy korzystający z naszych usług miał pełną świadomość tego w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe i znał przysługujące mu w związku z tym prawa.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Bednarski z siedzibą w Szczecinie (70-302) przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 6/5, REGON: 385430660, NIP: 8522502319.
 3. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz praw, które Państwu w związku z tym przysługują zachęcamy do kontaktu w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@rbednarski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 4. Korzystanie ze strony www.rbednarski.pl bądź kierowanie do nas korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej opisanej powyżej, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Państwa dane osobowe gromadzimy:
  1. w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu umożliwienia kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.rbednarski.pl na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a w zakresie niewymaganym przepisami prawa – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. w celu podnoszenia satysfakcji klientów, analizy i ulepszania świadczonych usług oraz stosowanych narzędzi i metod komunikacji co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach niewyrażenie bądź cofnięcie zgody może skutkować niemożnością realizacji określonego celu przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim chyba, że będzie to niezbędne dla świadczenia Państwu pomocy prawnej. W celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi np. księgowe lub informatyczne (podmioty przetwarzające). Przy wyborze podwykonawców zwracamy szczególną uwagę na standardy należytej ochrony danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 9. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zgodnie z art. 15-22 RODO, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Wskazane wyżej prawa mogą Państwo zrealizować składając wniosek w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@rbednarski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 12. Wnioski rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Gdyby dochowanie tego terminu było niemożliwe, wówczas poinformujemy Państwa o przyczynach takiego stanu rzeczy.
 13. Jeśli nie będziemy w stanie państwa zidentyfikować na podstawie zgłoszonego wniosku bądź potwierdzić tożsamości, zwrócimy się z prośbą o dodatkowe informacje – brak ich podania skutkować będzie odmową spełnienia żądania.
 14. Państwa dane osobowe gromadzimy w oparciu o informacje podawane przez Państwa dobrowolnie podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, podczas rozmów telefonicznych lub bezpośrednich a także pozyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej: informacje w dziennikach serwerów takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny, adres IP oraz pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 15. Używamy ciasteczek, by ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny oraz tworzyć anonimowe statystyki, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć oczekiwania naszych klientów i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom.
 16. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak możliwe jest również samodzielnie zarządzanie ustawieniami ciasteczek, również ich zupełne zablokowanie. Aby to uczynić mogą Państwo wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek – w tej sytuacji należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.
 17. Zgromadzone pliki cookie analizujemy korzystając z usługi zewnętrznego dostawcy – Google Analytics, które to narzędzie to nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób korzystających ze strony. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
 18. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, w szczególności:
  1. zapewniamy pełną przejrzystość procesów przetwarzania danych osobowych;
  2. informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jesteśmy do tego zobowiązani;
  3. zbieramy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzamy je wyłącznie przez okres w jakim jest to niezbędne;
  4. wdrożyliśmy procedury zapewniające dostęp do Państwa danych wyłącznie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 19. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które mogłoby spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności, zostaną Państwo niezwłocznie o tym poinformowani. 
 20. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2020 roku.