Dlaczego radca prawny?

Ubezpieczenie
Radcowie prawni są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu świadczonych usług z sumą gwarancyjną w wysokości 110.000,00 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy oraz dodatkowym ubezpieczeniem uzupełniającym z roczną sumą gwarancyjną 300.000,00 EUR. Powierzając prowadzenie sprawy radcy prawnemu, mają Państwo pewność, że żaden błąd lub przeoczenie nie będą miały dla Was negatywnych konsekwencji.
Gwarancja należytych kompetencji
Tytuł radcy prawnego daje gwarancję, że posiadający go prawnik ukończył magisterskie studia prawnicze, jest nieskazitelnego charakteru oraz ma potwierdzone kwalifikacje w różnych dziedzinach prawa. Zdobyta w trakcie wieloletniej nauki wiedza znajduje potwierdzenie w zdanym egzaminie zawodowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Etyka i odpowiedzialność
Radcowie prawni są zobowiązani do stosowania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wspomniane zasady dotyczą podstawowych wartości zawodu, czyli m.in.: lojalności wobec Klientów, niezależności, tajemnicy zawodowej, ochrony godności zawodu i unikania konfliktu interesów.

Kancelaria

Korzystając z naszych usług, zyskują Państwo gwarancję obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria działa w szczecinie nieprzerwanie od 1998 roku, co stanowi potwierdzenie wiedzy i doświadczenia. W zakresie naszej specjalizacji znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze i handlowe. Nasza oferta obejmuje też inne gałęzie prawa i jest skierowana zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

Nasza kancelaria znajdująca się w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 6/5 (ścisłe centrum) ma elastyczne godziny pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby być dostępni wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni. Spotkania w siedzibie kancelarii w Szczecinie są możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez e-mail. Zapewniamy przejrzyste zasady rozliczeń i dokładną wycenę usług przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Informacje i dokumenty przekazywane przez Klientów są odpowiednio chronione przy uwzględnieniu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i zasad etyki zawodowej.

O nas

radoslawbednarski

RADOSŁAW BEDNARSKI

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W zakresie jego specjalizacji i zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze oraz ochrona danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Poznaniu i Szczecinie. Swoje kwalifikacje wykorzystywał jako prawnik wewnętrzny (in-house) w dużej międzynarodowej korporacji. Uzyskał certyfikat CIPP/E potwierdzający wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych. Włada językiem angielskim (w tym biegle językiem prawniczym), niemieckim oraz francuskim.

EWA BEDNARSKA

Radca prawny

W 1976 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową i radcowską. Po zdanym w 1978 r. egzaminie sędziowskim orzekała w sądzie, następnie przez kilka lat pracowała w różnych urzędach administracji państwowej. Od 1984 r. wykonuje czynnie zawód radcy prawnego. Od 2000 r. wpisana na listę adwokatów, a od 2004 r. także na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego, działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie handlowym, gospodarczym oraz budowlanym. Włada językiem niemieckim.

ewabednarska