Dbamy
o bezpieczeństwo
i interes naszych
klientów

Kancelaria

Kancelaria działa w Szczecinie nieprzerwanie
od 1998 roku a jej główną specjalizacją jest
prawo cywilne, gospodarcze oraz handlowe.
Świadczymy kompleksową obsługę prawną
nie tylko podmiotom gospodarczym ale
również klientom indywidualnym.

Oferujemy sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, zakładamy spółki prawa handlowego, pomagamy w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwiązywaniu konfliktów majątkowych i osobowych, będziemy reprezentować Cię przed sądami.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 16.00. Na życzenie klienta świadczymy usługi również poza tymi godzinami. Prosimy o uprzednie uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie lub mailowo. Każdy z radców prawnych jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 100.000,00 Euro oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000,00 Euro.

O nas

radosław bednarski

RADOSŁAW BEDNARSKI

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W zakresie jego specjalizacji pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze oraz ochrona danych osobowych. Włada językiem angielskim (w tym biegle językiem prawniczym), niemieckim oraz francuskim.

ewa bednarska

EWA BEDNARSKA

Radca prawny

W 1976 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową i radcowską. Po egzaminie sędziowskim zdanym w 1978 r. orzekała w sądzie, następnie przez kilka lat pracowała w różnych urzędach administracji państwowej. Od 1984 r. wykonuje czynnie zawód radcy prawnego. Od 2000 roku wpisana na listę adwokatów, a od 2004 roku także na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego, działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie handlowym, gospodarczym oraz budowlanym. Włada językiem niemieckim.

Oferta

Klienci
indywidualni

cywilne

Prawo
cywilne

 • tworzenie i opiniowanie umów
 • roszczenia z umów oraz czynów niedozwolonych (odszkodowania  i zadośćuczynienia)
 • roszczenia związane z nieruchomościami: służebności, zasiedzenie, podział
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym
spadkowe

Prawo
spadkowe

 • doradztwo w przedmiocie rozporządzeń na wypadek śmierci
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz jego dział
 • zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
pracy

Prawo
pracy

 • doradztwo w zakresie zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o pracę
 • prowadzenie spraw o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy,  naruszenie dóbr osobistych pracownika
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji i odpowiedzialności materialnej pracownika
rodzinne

Prawo
rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, ustalenie nieistnienia bądź unieważnienie małżeństwa
 • dział majątku wspólnego
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • alimenty
 • ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela
nieruchomosci

Prawo
nieruchomości

 • tworzenie oraz opiniowanie umów dotyczących nieruchomości m.in. sprzedaży, najmu, o roboty budowlane a także umów deweloperskich
 • prowadzenie spraw o opróżnienie lokalu, zapłatę czynszu  i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • księgi wieczyste i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • wspólnoty mieszkaniowe

Klienci
biznesowi

cywilne

Prawo
cywilne

 • tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów
 • opinie prawne
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym
pracy

Prawo
pracy

 • doradztwo w zakresie zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy o pracę,
 • umowy o zakazie konkurencji i odpowiedzialności materialnej pracownika
 • tworzenie regulaminów organizacyjnych, wynagradzania oraz pracy
 • reprezentacja przed sądami pracy
nieruchomosci

Prawo
nieruchomości

 • tworzenie i opiniowanie umów dotyczących sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i innych dotyczących nieruchomości
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
 • powództwa posesoryjne i windykacyjne, o zapłatę czynszu oraz o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
spółek handlowych

Prawo spółek
handlowych

 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • kompleksowa obsługa prawna spółek
rodo

Ochrona danych
osobowych

 • tworzenie i weryfikacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • wsparcie w zakresie opracowywania środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych
ul. Boh. Getta Warszawskiego 6/5
70-302 Szczecin

Formularz
kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Bednarski z siedzibą w Szczecinie (70-302) przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 6/5. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

Dane
kontaktowe

logo

+48 91 831 47 01

ul. Boh. Getta Warszawskiego 6/5
70-302 Szczecin

kancelaria@rbednarski.pl