Windykacja należności

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie windykacji należności i prowadzimy sprawy o zapłatę. Wiele firm w Polsce ma trudności z uzyskaniem zapłaty za dostarczone towary i wykonane usługi. Jeśli nie mają przez to środków na zapłacenie własnym dostawcom, tworzą się bardzo szkodliwe dla nich zatory płatnicze. Każde przedsiębiorstwo ma więc nie tylko prawo do uczciwej zapłaty za swoje usługi i dostawy towarów, ale także do windykacji należności na drodze prawnej.

Wsparcie radcy prawnego często znacznie przyspiesza uzyskanie zapłaty. Niekiedy nie jest nawet potrzebne skierowanie sprawy do sądu. Samo wezwanie do zapłaty przygotowane przez kancelarię prawną działa motywująco na firmy, które chciały odsunąć moment dokonania płatności. Kiedy jednak zachodzi potrzeba skierowania sprawy do sądu, pomoc prawna staje się jeszcze bardziej istotna. Dobra znajomość przepisów pozwala nam przyspieszać postępowanie oraz uniemożliwiać dłużnikowi ukrywanie składników majątku i przeciąganie sprawy.

bill oxford OXGhu60NwxU unsplash 1 1024x566

Sprawy o zapłatę – oferta Kancelarii w Szczecinie

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji należności, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i duże doświadczenie. Zależnie od Państwa potrzeb, celem naszej współpracy może być:

  • wyjawienie majątku dłużnika,
  • elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
  • pomoc prawna i reprezentacja pozwanych w procesie oraz dłużników w egzekucji,
  • przygotowywanie wezwania do zapłaty,
  • obsługa prawna na każdym etapie windykacji,
  • negocjacje z dłużnikami,
  • windykacja należności wynikających z prawa rodzinnego,
  • zabezpieczenie wierzytelności.

Jak długo trwają sprawy o zapłatę?

Proste sprawy o zapłatę należności, np. za wykonane usługi, trwają w Szczecinie 3-6 miesięcy. W trudniejszych przypadkach, gdy trzeba wzywać wielu świadków i biegłych, a obie strony mają silne argumenty po swojej stronie, postępowanie może przedłużyć się nawet do 2 lat. Najszybsze są oczywiście postępowania nakazowe, ale dotyczą one wąskiego zakresu sytuacji, np. gdy dłużnik podpisał wystawioną mu fakturę. Zawsze staramy się maksymalnie przyspieszyć postępowanie i uniemożliwić dłużnikowi jej przeciąganie.

Nasza kancelaria w Szczecinie zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu windykacji: zarówno przedsądowym, sądowym, jak i podczas egzekucji komorniczej. Klienci są na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach i przewidywanym czasie odzyskania należności, co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Odzyskujemy wierzytelności wynikające m.in. z niezapłaconych umów najmu czy faktur, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne środki.

Najczęściej zadawane pytania

Przedawnienie długu to instytucja prawa cywilnego, która daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty należności po upływie określonego terminu. Dotyczy ona roszczeń majątkowych, a zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego wynosi co do zasady 6 lat (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej), a 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i roszczeń o świadczenia okresowe (np. z tytułu czynszu). Bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło stać się wymagalne. Do jego przerwania dochodzi poprzez wszczęcie mediacji, uznanie roszczenia przez dłużnika lub czynności podejmowane przed sądem czy innym organem powołanym do rozpatrywania roszczeń.
Postępowanie egzekucyjne polega na podejmowaniu czynności przez strony i organy egzekucyjne mających na celu spełnienie świadczeń, jakie przysługują wierzycielowi od dłużnika. Kodeks Postępowania Cywilnego wyróżnia trzy podstawowe rodzaje egzekucji: świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych i zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel i dłużnik.
Egzekucja komornicza to proces zajmowania nieruchomego oraz ruchomego majątku dłużnika na poczet zobowiązań, które zaciągnął. Zajmują się tym komornicy sądowi, czyli funkcjonariusze publiczni. Egzekucja komornicza rozpoczyna się w momencie, kiedy po wydaniu tytułu wykonawczego (dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela) dług wciąż nie zostaje spłacony. Należność może zostać odzyskana np. poprzez zajęcie mieszkania, sprzętów domowych, samochodu, pensji, konta bankowego czy posiadanej przez dłużnika gotówki.
W sprawach cywilnych, gospodarczych, a także z zakresu prawa pracy wydawane są nakazy zapłaty. Jednak zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego można wnieść od nich sprzeciw. Jeśli dłużnik skorzysta z tego prawa, wówczas sąd, który wydał dokument, jest zobowiązany do rozpoznania sprawy w granicach wniesionego odwołania, co następuje na rozprawie. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim jest radca prawny. Porady oraz podjęte przez niego działania pozwolą na szybkie zakończenie sprawy.

Korzystanie z usług kancelarii nie jest wymagane do tego, aby przeprowadzić windykację. Niemniej jednak pomoc, jaką oferuje doświadczony radca prawny, okazuje się zazwyczaj niezastąpiona. Osoba, która samodzielnie przeprowadza windykację musi przede wszystkim znać odpowiednie przepisy prawa. Konieczne jest też duże zaangażowanie w sprawę i właściwa organizacja, w tym dbałość o zachowanie terminów. To wszystko wymaga nie tylko wiedzy, ale też czasu. Skorzystanie z usług dobrej kancelarii jest rozsądniejszym wyjściem, bo sprawy powierzane są w ręce doświadczonego prawnika, który dokładnie wie, co zrobić, aby proces windykacji przebiegł pomyślnie.

Zobacz również