Spółki handlowe

Jako kancelaria radcowska w Szczecinie prowadzimy kompleksową obsługę prawną spółek handlowych. Reprezentujemy interesy spółki, jej założycieli i akcjonariuszy w każdej sprawie wymagającej pogłębionej wiedzy prawniczej.

Spółki prawa handlowego posiadają własną osobowość prawną, niezależną od swoich udziałowców. Z tego powodu objęte są szeregiem przepisów i obostrzeń regulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Są także podmiotami prawa podatkowego, gospodarczego, oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ich działalność uzależniona jest w równym stopniu od realiów rynkowych, co od obowiązujących przepisów.

oferta5 1024x683

Prowadzenie spółki handlowej wymaga szeroko pojętego wsparcia prawnego na każdym etapie jej działalności. Staje się ono szczególnie istotne w kluczowych dla firmy momentach, takich jak zmiana formy prowadzenia działalności, fuzja czy określanie praw i obowiązków zarządu. Jesteśmy gotowi pomóc w każdej sytuacji.

Kompleksowa obsługa prawna spółek w Szczecinie

W naszej kancelarii pracują wykwalifikowani prawnicy, którzy bardzo dobrze znają specyfikę prawną osobowych i kapitałowych spółek handlowych. Możemy zagwarantować fachowe doradztwo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich prowadzeniem. Zakres naszej oferty to:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • doradztwo w przedmiocie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • wsparcie prawne w bieżącej działalności spółek,
 • przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,
 • opracowywanie uchwał, protokołów i obsługa zgromadzeń wspólników,
 • wsparcie windykacji należności,
 • reprezentacja w sprawach urzędowych,
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy,
 • przygotowanie i opiniowanie umów z innymi firmami,
 • prowadzenie spraw przed sądami.

Doświadczenie i kompetencje

W trakcie swojej wieloletniej działalności zdobyliśmy duże doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych, dlatego możemy zapewnić pomoc w wielu różnych sprawach. Nasza kancelaria ze Szczecina oferuje pełną obsługę prawną już od momentu tworzenia spółki i wyboru jej rodzaju. Dostosowujemy się do potrzeb Klientów i zawsze staramy się znaleźć korzystne rozwiązania dla danej spółki. Współpracujemy także z kancelariami doradców podatkowych i notariuszy w celu zapewnienia możliwie najszerszego zakresu opieki prawnej naszym klientom.

Najczęściej zadawane pytania

Kodeks spółek handlowych dokładnie określa, jakie dane i dokumenty powinno zawierać zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego w zależności od jej typu. Powtarzającymi się elementami zgłoszenia we wszystkich przypadkach jest firma, siedziba i jej nazwa. Konieczne jest także określenie przedmiotu jej działalności. Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poza wypełnieniem formularza należy też dołączyć umowę spółki, oświadczenia członków zarządu o tym, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników i listę wspólników z podaniem imienia, nazwiska lub firmy oraz liczbę i wartość nominalną udziałów każdego z nich. Wymagane do rejestracji dokumenty nieco różnią się w zależności od rodzaju spółki handlowej i w ogólnym rozrachunku jest ich całkiem sporo. Konsultacja z radcą prawnym może okazać się niezbędna do zachowania wszystkich formalności.

Przed rozpoczęciem działalności warto dokładnie poznać dostępne formy jej prowadzenia i zapoznać się z wymogami formalnymi poszczególnych rozwiązań. Wśród spółek wyróżnić można handlowe i cywilne. Działają one na podstawie różnych przepisów. Funkcjonowanie spółek handlowych jest regulowane przez Kodeks spółek handlowych, a cywilnych przez Kodeks cywilny. To pierwsza, ale nie jedyna różnica. Spółki handlowe w odróżnieniu od cywilnych są podmiotami prawa. Inaczej też rysuje się odpowiedzialność wspólników, która w spółce cywilnej jest solidarna, a w spółkach osobowych przybiera formę subsydiarnej i solidarnej.
Przygotowanie umowy spółki handlowej nie jest łatwe, dlatego wiele osób szuka w tym zakresie porady. Radca prawny może udzielić odpowiednich wskazówek i zająć się przygotowaniem takiego dokumentu. Dokładne wytyczne co do umów tego typu są przedstawione w Kodeksie spółek handlowych i nieco różnią się w zależności od rodzaju tworzonej spółki. Umowy muszą być zawarte na piśmie, niekiedy w formie aktu notarialnego. Przepisy prawa przewidują możliwość wykorzystaniu wzorca umowy. Kodeks dokładnie wskazuje elementy, które muszą się znaleźć w umowie spółki z podziałem na ich rodzaje. W umowie spółki jawnej konieczne jest uwzględnienie: firmy i siedziby spółki, wkładów wnoszonych przez wspólników i ich wartości, przedmiotu działalności i czasu trwania spółki, jeśli jest on oznaczony.
Kapitał zakładowy pojawia się w spółkach kapitałowych, czyli akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest on wymagany także w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł i dotyczy ona spółki z o.o. W spółkach komandytowo-akcyjnych minimalny kapitał to 50 000 zł, a w przypadku akcyjnych - 100 000 zł.

Spółka handlowa to jedna z dostępnych form prowadzenia działalności. W Kodeksie spółek handlowych regulowane jest tworzenie, organizacja, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie poszczególnych rodzajów spółek. W ramach spółki wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się do dążenia do określonego celu poprzez wniesienie wkładów, a także, jeśli wynika tak z umowy albo statutu, poprzez współdziałanie w inny sposób. Rozróżnić można osobowe i kapitałowe spółki handlowe.

Zobacz również