Spadki i dziedziczenie

Prowadzimy sprawy spadkowe i udzielamy porad prawnych w zakresie prawa spadkowego. Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście spadku, inaczej praw oraz obowiązków majątkowych zmarłego (spadkodawcy) na wskazane osoby, czyli spadkobierców. Następuje to na podstawie testamentu lub ustawy.

Dziedziczenie to jedna z najbardziej istotnych instytucji w prawie spadkowym, jednak nie zawsze wiąże się z korzyściami dla spadkobierców. Odziedziczyć można zarówno prawa majątkowe, jak i długi spadkowe, które są obowiązkami majątkowymi wymagającymi spłaty. Nie wszyscy spadkobiercy znają swoje prawa i obowiązki, często nie wiedzą też, jak postąpić w danej sytuacji. Radca prawny do spraw spadkowych udzieli profesjonalnej pomocy w tym zakresie i zadba o Państwa interesy.

oferta4 1024x683

Sprawy spadkowe - zakres wsparcia kancelarii w Szczecinie

Zapewniamy fachowe wsparcie w wielu kwestiach związanych ze spadkami i dziedziczeniem. Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną i w zależności od Państwa potrzeb oraz sytuacji celem naszej współpracy może być:

  • reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia i dział spadku,
  • doradztwo w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • powództwa o ustalenie nieważności testamentu,
  • reprezentacja przed sądami w sprawach o zachowek,
  • pomoc w sporządzeniu testamentów.

 

Jesteśmy świadomi, że sprawy związane z prawem spadkowym mają szczególny charakter i wymagają indywidualnego podejścia. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Klientom w pomyślnym rozwiązaniu ich problemów, z którymi wcześniej musieli zmagać się samodzielnie. Nasza kancelaria radcy prawnego w Szczecinie gwarantuje pomoc prawną, a także wsparcie w nierzadko bardzo trudnych chwilach związanych ze śmiercią bliskiej osoby.

 

Konflikty majątkowe

W naszej ofercie znajduje się również pomoc w rozwiązywaniu konfliktów majątkowych. Mogą one wystąpić nie tylko w przypadku podziału spadku, ale również po rozwodzie. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, że konflikt zakończy się po myśli naszego Klienta, jednocześnie nie wpływając niekorzystnie na relacje rodzinne. Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie formalności, a także w razie potrzeby zajmiemy się mediacją. Tego typu sprawy są obarczone dużą dawką negatywnych emocji i stanowią olbrzymie obciążenie dla wszystkich zaangażowanych w spór osób. Przyda się więc wsparcie kogoś z zewnątrz, kto spojrzy na wszystko chłodnym okiem i zapewni kompleksowe, obiektywne wsparcie.
 

Dlaczego w sprawach spadkowych potrzebne jest wsparcie radcy prawnego?

Sprawy spadkowe należą do najtrudniejszych sytuacji prawnych, z którymi spotyka się prędzej lub później większość z nas. Same przepisy prawa spadkowego nie należą w Polsce do szczególnie skomplikowanych i w porównaniu do innych dziedzin prawa można je uznać za bardzo przystępne. Skomplikowane są natomiast sytuacje, których owe przepisy dotyczą.

Bardzo wiele osób w Polsce nie pisze testamentów ani nie przygotowuje w inny sposób rodziny na wypadek swojej śmierci. Spadkobiercy nie wiedzą więc, jaka jest wartość majątku spadkodawcy, czy miał on przed śmiercią długi i zobowiązania, ani komu chciał przydzielić poszczególne składniki swego majątku.

Kolejnym aspektem spraw spadkowych są towarzyszące im bardzo silne emocje. W rodzinach, które straciły bliską osobę, dochodzi do konfliktów i wzajemnych oskarżeń, które często wynikają z braku wiedzy, nie zaś złej woli.

Wsparcie radcy prawnego pomaga ustalić udziały w spadku, sprawiedliwie podzielić majątek i powiązane z jego przyjęciem koszty. Daje też pewność prawidłowego, zgodnego z prawem zamknięcia spraw, którymi zajmował się spadkodawca. Pomoc prawna jest konieczna, zwłaszcza jeśli prowadził on działalność gospodarczą, zaciągał kredyty, wynajmował nieruchomości lub korzystał z dopłat i funduszy UE. Zdarza się także, że to spadkodawca był wierzycielem, a spadkobiercy muszą dokonać windykacji należności.

Radca prawny pomaga zgodnie z prawem przejąć majątek spadkodawcy, zabezpieczyć się na wypadek, gdyby ten miał długi, a także uniknąć niepotrzebnego konfliktu z rodziną.

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z art. 925 Kodeksu cywilnego nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, czyli śmiercią spadkodawcy. Na wniosek osoby mającej w tym interes sąd stwierdza nabycie spadku. Inną drogą potwierdzenia jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Zarówno dokument notarialny, jak i sądowy, ma taką samą moc prawną. Potwierdza on osoby będące spadkobiercami i określa ich udział w spadku. Istotą działu spadku jest natomiast zniesienie wspólności majątkowej i wskazanie, jakie elementy majątku zmarłego dziedziczą konkretni spadkobiercy. Dział może nastąpić na podstawie umowy zawartej między spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu. Do czasu jego przeprowadzenia majątek spadkowy stanowi jedną całość.
Masa spadkowa może składać się nie tylko z aktywów, ale też pasywów, czyli zobowiązań, które nie zostały uregulowane przez spadkodawcę. Odpowiedzialność za długi ponoszą spadkobiercy, ale jej zakres zależy od sposobu przyjęcia spadku. W przypadku przyjęcia prostego odpowiedzialność za długi jest nieograniczona i jeśli ich wysokość jest wyższa niż aktywów, spadkobierca zobowiązany jest je spłacić ze swojego majątku. Istnieje też możliwość ograniczonego przyjęcia spadku (z dobrodziejstwem inwentarza). Spadkobierca ponosi wtedy odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w zakresie ustalonym w wykazie inwentarza. Aby w pełni uniknąć długów, spadkobierca może się też zdecydować na odrzucenie spadku w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku.
Zachowek można określić jako substytut spadku. To instytucja prawa spadkowego, której celem jest ochrona najbliższych osób spadkodawcy w sytuacji pominięcia w spadku. Zachowek przysługuje zstępnym, czyli m.in. dzieciom i wnukom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku na mocy ustawy. Jeśli osoba uprawniona do zachowku jest niezdolna do pracy albo jeżeli zstępny jest małoletni, wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego zgodnego z dziedziczeniem ustawowym. W innym wypadku wysokość ta jest równa połowie wspomnianego udziału.
Spadek po ojcu i po matce dziedziczy się na takich samych zasadach. W pierwszej kolejności w przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku powoływane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Osoby te dziedziczą w częściach równych, tyle tylko, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział w nim przypada w częściach równych jego dzieciom, czyli wnukom spadkodawcy.

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują, jakie warunki musi spełniać testament, aby był skuteczny. Podstawą jest to, że może go sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Istnieją różne typy testamentów, które funkcjonują w prawie: ręczny, urzędowy i ustny. Każdy z nich musi spełniać pewne wymogi, aby być ważny w świetle prawa. W naszej kancelarii oferujemy pomoc w sporządzaniu testamentów, które będą nie tylko spełniać wymagania formalne, a też w pełni oddadzą wolę spadkodawcy.

Zobacz również