Odszkodowania i zadośćuczynienia

W naszej ofercie znajduje się reprezentacja przed sądem i wsparcie prawne w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zagadnienia dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia są regulowane przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym i należą do działu prawa, w którym nasza kancelaria prawna się specjalizuje. Świadczenia odszkodowawcze przysługują osobie, która doznała szkody ze strony innego podmiotu i mają na celu wyrównanie straty. Zadośćuczynienie jest specyficznym rodzajem rekompensaty i polega na pieniężnym wyrównaniu krzywdy, czyli szkody niemajątkowej. Sprawy tego typu są prowadzone z różnych przyczyn, wyróżnić można m.in.: zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, za śmierć i uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie komunikacyjne czy za wypadek, którego dotyczy prawo pracy.

oferta3 1024x678

Odpowiedzialność cywilna i roszczenia odszkodowawcze to zagadnienia, które na gruncie prawa okazują się problematyczne. Jako doświadczona kancelaria ze Szczecina oferujemy skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

Reprezentacja przed sądem - Szczecin

Reprezentujemy przed sądem strony postępowania w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wspieramy zarówno osoby występujące z pozwem (powodów), jak i broniące się przed nim (pozwanych). Naszymi klientami są także firmy, których prawa zostały naruszone.

Prowadzimy postępowania odszkodowawcze przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz karnymi. Pomagamy klientom przejść przez wszystkie etapy postępowania: od postępowań pojednawczych i ugodowych, przez proces przed sądem I instancji, aż po postępowania odwoławcze, kasacyjne i egzekucyjne. Reprezentujemy przed sądem także osoby występujące przeciwko ubezpieczycielom w sprawach o wypłatę lub podniesienie odszkodowania.

 

Wsparcie pozasądowe

Wspieramy naszych Klientów także w sprawach o odszkodowanie, które nie zostały wniesione do sądu. Udzielamy porad prawnych i przygotowujemy pisma pozwalające na przedsądowe rozwiązanie sprawy. Na życzenie Klienta negocjujemy warunki ugody, prowadzimy mediacje, składamy pisemne wyjaśnienia lub odwołania. Te ostatnie bardzo często pomagają w uzyskaniu właściwego odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowania?

Prawie każdy zgodzi się z tym, że nie jest łatwo dochodzić odszkodowania. Zwłaszcza ubezpieczyciele bardzo niechętnie wypłacają należne swoim Klientom odszkodowania. Przed sądem jednak można uzyskać od nich właściwą kwotę. W Polsce prawie 80% postępowań przeciw ubezpieczycielowi prowadzonych przez kancelarie prawne kończy się wyrokiem korzystnym dla poszkodowanego.

Kancelaria prawna tworzona przez doświadczonych i mających odpowiednią wiedzę prawników jest niemal zawsze niezbędna do tego, aby uzyskać odpowiednio wysokie świadczenie, jakie należy się osobie doznającej szkody ze strony innego podmiotu. Jako radcy prawni oferujemy kompleksową pomoc w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień.

Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc swoim Klientom w uzyskaniu jak najwyższych świadczeń. W sądach możemy reprezentować zarówno powodów, jak i pozwanych. Działamy na terenie Szczecina i okolicznych miejscowości.

Najczęściej zadawane pytania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to nierzadko wymiennie używane pojęcia, ale ich znaczenie na gruncie prawa jest różne. Odszkodowanie jest wypłacane w celu zrekompensowania szkody majątkowej, a więc uszczerbku w stanie posiadania, podczas gdy zadośćuczynienie odnosi się do szkody niemajątkowej. Dla przykładu, na odszkodowanie może liczyć m.in. osoba, której samochód na skutek wypadku uległ uszkodzeniu. Może ona także ubiegać się dodatkowo o zadośćuczynienie, jeśli na skutek wypadku doznała cierpienia fizycznego i/lub psychicznego (m.in. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia).

W większości przypadków określenie wysokości odszkodowania nie jest trudne. Dzieje się tak, ponieważ można wskazać ją na podstawie przedstawionych przez poszkodowanego dokumentów. Korzystając z przykładu z wypadkiem samochodowym, wysokość odszkodowania za uszkodzony pojazd będzie można określić m.in. na podstawie rachunku uzyskanego z warsztatu zajmującego się jego naprawą. Co istotne, osoba ubiegająca się o odszkodowanie może otrzymać nie tylko zwrot poniesionych kosztów, ale też korzyści, które uzyskałaby, gdyby szkoda nie miała miejsca. Jeśli na skutek uszkodzenia samochodu poszkodowany nie mógł wykonywać swojej pracy, może starać się o zwrot pieniędzy, które w innych okolicznościach by zarobił.

Oszacowanie wysokości zadośćuczynienia sprawia wiele trudności. Z tego też powodu sprawy o jego zasądzenie mogą trwać bardzo długo, więc skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Osoba poszkodowana korzystająca z usług kancelarii może liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie sprawy i jej szybsze rozwiązanie. Wysokość zadośćuczynienia zależy od doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Pod uwagę brany jest całokształt, czyli doznane i mogące się pojawić w przyszłości cierpienia fizyczne i psychiczne. Często w sprawach o zadośćuczynienie powoływani są biegli psycholodzy i psychiatrzy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego podstawowy termin na ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Wskazany termin nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiła szkoda. Roszczenie o naprawienie szkody wydłuża się do lat 20, jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku. W takim przypadku nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, które jest zobowiązana do jej naprawienia.

Nasza kancelaria radcowska oferuje też pomoc w dochodzeniu odszkodowań za śmierć w wypadku komunikacyjnym. Naprawienie szkody obejmuje zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego. Odszkodowanie może zostać przyznane najbliższym członkom rodziny, jeśli śmierć poszkodowanego spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Najbliższym członkom rodziny przysługuje też zadośćuczynienie pieniężne, którego celem jest złagodzenie poczucia krzywdy i cierpienia po stracie bliskiej osoby. Mogą ubiegać się o nie: małżonek zmarłego, jego rodzice, rodzeństwo, dzieci i dziadkowie. Praktyka sądowa pokazuje, że coraz częściej zadośćuczynienie jest przyznawane także osobom, które nie były ze zmarłym w formalnym związku, ale utrzymywały z nim głębokie relacje (partner, konkubent).

Zobacz również