O nas

giammarco boscaro zeH ljawHtg unsplash 1024x683

Nasza kancelaria została założona w Szczecinie w 1998 r. Mamy długoletnie doświadczenie, które w połączeniu z nowoczesnymi i elastycznymi rozwiązaniami, dopasowanymi konkretnie do potrzeb danego Klienta, stanowi gwarancję skutecznej pomocy prawnej. W swojej działalności wykorzystujemy zdobyte kompetencje i skupiamy się na specjalizacji w konkretnych dziedzinach. Cały czas pogłębiamy zdobytą wiedzę i poszerzamy swoje umiejętności, aby osoby korzystające porad i usług naszych adwokatów oraz radców prawnych miały pewność, że współpracują z profesjonalistami.

Oferta kancelarii skierowana jest do Klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Mamy doświadczenie w obsłudze różnych osób i firm. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje przede wszystkim prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, jednak oferujemy także profesjonalną pomoc z zakresu pozostałych dziedzin prawa. Zajmujemy się prowadzeniem spraw dotyczących następujących zagadnień:

  • ochrona danych osobowych,
  • prawo pracy,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • windykacja należności,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • prawo rodzinne,
  • umowy,
  • spółki handlowe,
  • nieruchomości.

Adwokat - Szczecin

Wybierając ofertę naszej kancelarii mieszczącej się w Szczecinie, możecie liczyć Państwo na nasze zaangażowanie i pomoc na każdym etapie sprawy. W swojej działalności kierujemy się zasadą, że najważniejsze jest indywidualne podejście. Dbamy również o stały kontakt z Klientem, jego dobro jest dla nas priorytetem. Zasady rozliczeń są przejrzyste. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przeprowadzamy jego wycenę i informujemy o innych kosztach i opłatach, których należy się spodziewać w toku sprawy. Wynagrodzenie kancelarii może być godzinowe lub ryczałtowe. Jego wysokość uzależniona jest od przewidywanych nakładów pracy koniecznych do przeprowadzania konkretnej sprawy.

Gwarantujemy swoim Klientom poufność i bezpieczeństwo przekazywanych informacji oraz dokumentów. W swojej pracy opieramy się na przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przestrzegamy tajemnicy zawodowej. Trafiające do naszej kancelarii dokumenty są chronione przy wykorzystaniu skutecznych narzędzi, więc osoba niepowołana nie ma do nich dostępu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy też, o ile to możliwe, zdalne świadczenie usług. Radca prawny online może nieść równie skuteczną pomoc, co osoba pracująca w zwykłym trybie. Obsługa prawna w naszej kancelarii jest dostępna nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim.

W trosce o interesy naszych Klientów zadbaliśmy o elastyczne godziny pracy kancelarii. Jeśli to niezbędne, na pomoc adwokata bądź radcy prawnego można liczyć także popołudniami, w dni wolne od pracy czy w weekendy. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb nawet bardzo wymagających osób. Z uwagi na to, że zawód radcy prawnego wymaga często obecności w wielu różnych miejscach, wizyty w naszej kancelarii są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na spotkanie można umówić się telefonicznie (+48 91 831 47 01 lub +48 732 706 825) bądź kontaktując się z nami poprzez e-mail (kancelaria@rbednarski.pl). Kancelaria mieści się w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 6/5.

Nasz zespół

radoslawbednarski

RADOSŁAW BEDNARSKI

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W zakresie jego specjalizacji i zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze oraz ochrona danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w Poznaniu i Szczecinie. Swoje kwalifikacje wykorzystywał jako prawnik wewnętrzny (in-house) w dużej międzynarodowej korporacji. Uzyskał certyfikat CIPP/E potwierdzający wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych. Włada językiem angielskim (w tym biegle językiem prawniczym), niemieckim oraz francuskim.

EWA BEDNARSKA

Radca prawny

W 1976 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową i radcowską. Po zdanym w 1978 r. egzaminie sędziowskim orzekała w sądzie, następnie przez kilka lat pracowała w różnych urzędach administracji państwowej. Od 1984 r. wykonuje czynnie zawód radcy prawnego. Od 2000 r. wpisana na listę adwokatów, a od 2004 r. także na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego, działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie handlowym, gospodarczym oraz budowlanym. Włada językiem niemieckim.

ewabednarska