młotek sędziowski i testament

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Odejście bliskiej osoby wiąże się z nie tylko z wysokim natężeniem emocji wynikających z poczucia straty czy koniecznością urządzenia ceremonii pogrzebowej, ale również z koniecznością uregulowania spraw spadkowych. W Szczecinie pomoc w załatwieniu spraw związanych z dziedziczeniem zapewnia kancelaria radcy prawnego Bednarski. Jej wsparcie okaże się szczególnie przydatne wówczas, gdy wśród spadkobierców dochodzi do sporów związanych z objęciem spadku. Przekonajmy się, jakie mogą być ich przyczyny.

Masa spadkowa, a wcześniejsze darowizny

Spory związane z dziedziczeniem pojawiają się najczęściej, gdy w grę wchodzi dziedziczenie testamentowe. Wśród częściej spotykanych przyczyn konfliktów znajdują się m.in. kwestie łączące się z koniecznością rozliczania przez spadkobierców darowizn otrzymanych od spadkodawcy, o ile nie zostały one dokonane z wyraźnym zaznaczeniem, iż zamiarem darczyńcy jest ich wyłączenie spod tego obowiązku. Powodem takich sytuacji jest fakt, że przy ustalaniu wartości schedy należy wziąć pod uwagę wcześniejsze rozdysponowanie majątku przez spadkodawcę i przekazanie jego części osobom, które zaliczają się do grona uprawnionych do udziału w spadku. Jedną z trudności jest to, że przy rozliczeniu darowiznę należy ująć według jej wartości w momencie jej przekazania, a udokumentowanie jej stanu, gdy w grę wchodzą rzeczy, a nie np. pieniądze bywa trudne.

Dziedziczenie i grono spadkobierców

Problemami pojawiającymi się podczas załatwiania spraw spadkowych są też spory wiążące się z chęcią usunięcia konkretnej osoby z grona spadkobierców przez uznanie jej za niegodną dziedziczenia. Podstawą do takiego działania jest uznanie jednego z potencjalnych uprawnionych za osobę, która dopuściła się popełnienia ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy.

Posted in BLOG.