umowa z deweloperem

Na co zwracać uwagę, zawierając umowę deweloperską?

Umowa deweloperska jest podpisywana pomiędzy nabywcą i deweloperem, zanim jeszcze nieruchomość, której dotyczy, zostanie wybudowana. Ma ona za zadanie zobowiązać obydwie strony do późniejszego zawarcia umowy przenoszącej własność, zabezpieczyć planowaną transakcję oraz ustalić jej cenę i przedmiot.

Zobowiązuje ona również nabywcę do uiszczenia opłat na poczet ceny, jeszcze przed przekazaniem własności. Warto bowiem pamiętać, że samo zawarcie umowy deweloperskiej nie daje nabywcy żadnych praw do nieruchomości, która ma zostać wybudowana. Dopiero umowa przenosząca własność, zawarta po zakończeniu budowy nieruchomości, uczyni go jej właścicielem.

Umowa deweloperska ma wiele zalet, z których najważniejszymi są wczesne ustalenie ceny oraz pisemne zobowiązanie dewelopera do przekazania nieruchomości. Po stronie nabywcy wiąże się ona jednak również ze sporym ryzykiem. Jest on zobowiązany do zapłacenia za coś, co jeszcze nie istnieje. Z tego powodu należy bardzo uważnie zapoznać się z treścią umowy oraz prospektem informacyjnym. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który po zapoznaniu się z materiałami, może udzielić klientowi wielu porad oraz wskazać mu zapisy w umowie, które nie są dla niego korzystne.

W jaki sposób nabywca może zmniejszyć ryzyko?

Wspomniany powyżej prospekt zawiera szczegółowe informacje na temat dewelopera oraz nieruchomości, która jest przedmiotem umowy. Należy upewnić się, czy informacje zawarte w prospekcie zgadzają się z tymi zapisanymi w umowie. Ewentualne różnice powinny zostać podkreślone w akcie notarialnym.

Szczególnej uwagi wymagają też inne elementy:

  • Nazwa umowy: powinna brzmieć „umowa deweloperska”. Inne formy, na przykład „umowa przedwstępna” są w tym przypadku niepoprawne.
  • Terminy: daty rozpoczęcia prac, zakończenia inwestycji i przekazania nieruchomości powinny być konkretne oraz wskazane w umowie.
  • Standard wykończenia: powinien zostać dokładnie określony, aby nabywca mógł oczekiwać odpowiednich rezultatów.
  • Konto bankowe: pieniądze przekazywane deweloperowi powinny być wpłacane na rachunek powierniczy. Dzięki temu bank otworzy deweloperowi dostęp do konta dopiero wtedy, gdy ten spełni konkretne, wskazane w umowie warunki.

Poświęcenie szczególnej uwagi tym fragmentom umowy deweloperskiej pozwoli zmniejszyć ryzyko po stronie nabywcy. Warto również pamiętać, że zawarcie umowy u notariusza oraz wpis do księgi wieczystej stanowią solidną ochronę przed ewentualną nieuczciwością dewelopera i ułatwiają zwycięstwo w sporze sądowym.

Posted in BLOG.