młotek i stos waluty

Jak sporządzić pozew o zapłatę?

Dochodzenie należności można prowadzić w różnych trybach, a ich wybór należy do wierzyciela, który musi jednak brać pod uwagę związane z nimi wymagania oraz ograniczenia. Opcją używaną w sytuacji, gdy inne metody nie przynoszą rezultatów lub z przyczyn formalnych nie można z nich skorzystać, jest skierowanie do sądu sprawy o zapłatę. W Szczecinie pomocą w przygotowaniu pozwu służy Kancelaria radcy prawnego Bednarski. Przekonajmy się, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o windykację należności i sprawdźmy, jakie będą najważniejsze elementy pozwu.

Jak można windykować należność?

Wierzyciel może skorzystać z pomocy sądu, decydując się na postępowanie uproszczone lub cywilne według zasad ogólnych. W postępowaniu nakazowym można dochodzić kwoty do 75 tys., a uzyskany nakaz nie wymaga klauzuli wykonalności. Przy postępowaniu upominawczym nie ma ograniczenia kwotowego, ale potrzebna będzie klauzula wykonalności. Dla postępowania uproszczonego limit wynosi 20 tys. zł. Warto pamiętać, że w postępowaniach przyspieszonych dłużnik ma możliwość wniesienia sprzeciwu, co skutkuje skierowaniem sprawy do postępowania cywilnego. Wybór optymalnej drogi najlepiej skonsultować z prawnikiem.

Co powinno znaleźć się w pozwie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pozwie muszą znaleźć się m.in. informacje o zakresie żądania przedstawianego przez pozywającego, a więc wskazanie kwoty dochodzonej należności, daty jej wymagalności oraz dowodów na poparcie swego roszczenia np. wystawionej faktury czy zawartej umowy. Niezbędne okaże się wskazanie, czy podejmowano próbę odzyskania pieniędzy, składając wezwanie do zapłaty lub próbując mediacji. Wśród wymagań znajdzie się dokładne oznaczenie stron wraz z danymi pozwalającymi na ich identyfikację oraz podanie właściwego dla sprawy sądu.

Posted in BLOG.