młotek sędziowski i testament

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Odejście bliskiej osoby wiąże się z nie tylko z wysokim natężeniem emocji wynikających z poczucia straty czy koniecznością urządzenia ceremonii pogrzebowej, ale również z koniecznością uregulowania spraw spadkowych. W Szczecinie pomoc w załatwieniu spraw związanych z dziedziczeniem zapewnia kancelaria radcy prawnego Bednarski. Jej wsparcie okaże się szczególnie przydatne wówczas, gdy wśród spadkobierców dochodzi do sporów związanych z objęciem spadku. Przekonajmy się, jakie mogą być ich przyczyny.Continue reading

postępowanie cywilne

Kto może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniu cywilnym?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że strona nie musi osobiście reprezentować swoich interesów przed sądem, dopuszczając udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom. W przeciwieństwie do pełnomocnictw upoważniających do wykonania w imieniu mocodawcy rozmaitych czynności prawnych w obrębie różnych procedur prawa cywilnego pełnomocnikiem, który będzie występował przed składem orzekającym w ramach postępowania cywilnego, mogą zostać wyłącznie osoby wymienione w Kodeksie. Warto pamiętać, że działania podejmowane przez pełnomocnika pociągają za sobą skutki prawne dla mocodawcy, zawsze warto więc rozważyć, komu powierza się reprezentację przed sądem. W Szczecinie można w tym celu skorzystać z usług kancelarii Bednarski. Przekonajmy się, jakie są zapisy kodeksowe i rodzaje pełnomocnictw.Continue reading

opinia prawna

Czy opinia prawna ma wiążące znaczenie dla sądu?

Uzyskanie pomocy prawnej jest możliwe w różnych postaciach uzależnionych od potrzeb klienta oraz specyfiki sprawy, której dotyczy. Jedną z form wykorzystywanych szczególnie często jest sporządzenie przez adwokata albo radcę prawnego opinii prawnej. Wiele osób zastanawia się, czy dokument tego rodzaju może być przedstawiony w sądzie oraz jaka jest jego ranga. Przekonajmy się, czym jest opinia prawna i jaki jest jej status w postępowaniu sądowym.Continue reading

małżenśtwo

Kiedy małżeństwo można unieważnić?

Unieważnienie małżeństwa nie jest tym samym co rozwód. Większość współmałżonków, którzy nie chcą pozostawać w związku małżeńskim, decyduje się na rozwód, jednak niektórzy z nich mogą wszcząć procedurę unieważnienia ich związku. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić, kiedy można unieważnić małżeństwo i na czym to dokładnie polega.Continue reading

rodo

Fakty i mity na temat RODO

Europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, czyli RODO, zaczęło być stosowane 25 maja 2018 roku. Od początku budziło skrajne odczucia i wprowadzało sporo zamieszania w funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Wokół RODO narosło wiele mitów, które często są wynikiem nieprawdziwych informacji podawanych przez różne media. Powtarzane z ust do ust z czasem ugruntowują się w powszechnej świadomości, choć nie mają wiele wspólnego z prawdą.Continue reading

testament

Testament a prawo do zachowku

Testament to dokument, który jest rozporządzeniem dotyczącym podziału własnego majątku na wypadek śmierci spadkodawcy. Z roku na rok coraz więcej ludzi decyduje się na jego spisanie po to, aby mieć wpływ na to, jak zostanie podzielony ich majątek po śmierci. W testamencie spadkodawca może pominąć nawet swoją najbliższą rodzinę, decydując się na przekazanie swoich dóbr majątkowych dowolnym osobom. Nie oznacza to jednak, iż po jego śmierci, bliscy zmarłego nie mają szans na uzyskanie żadnych funduszy w ramach spadku. W jaki sposób mogą dochodzić swoich praw? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, przeczytaj, czym jest zachowek i kto ma do niego prawo!Continue reading

odszkodowanie

Kiedy przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę?

Aby zakończenie współpracy z pracodawcą było prawidłowo przeprowadzone, nie może naruszać przepisów o wypowiadaniu umów o pracę i musi być uzasadnione. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony zostanie bezpodstawnie zwolniony lub zostaną przy tym naruszone jakiekolwiek przepisy regulujące kwestię wypowiadania umów o pracę, może wnieść on odwołanie od wypowiedzenia takiej umowy do sądu pracy. Continue reading