wspólnicy

Czy można zaskarżyć uchwałę wspólników w spółce z o. o.?

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe dzięki podziałowi kompetencji między jej organy: zgromadzenie wspólników podejmujące decyzje o charakterze strategicznym, powoływany przez nich zarząd, zajmujący się kierowaniem bieżącą działalnością oraz radę nadzorczą mającą funkcję kontrolną. Każdy z organów spółki pracuje w przewidzianym dla siebie trybie. W przypadku zgromadzenia wspólników decyzje w postaci przyjmowanych uchwał są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki lub zapisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Nawet w przypadku przegłosowania złożonego wniosku istnieje jednak możliwość zaskarżania uchwał. W Szczecinie pomocą w kwestiach związanych z działalnością spółek służy Kancelaria Radcy Prawnego Bednarski. Przekonajmy się kto i kiedy może zaskarżyć uchwałę wspólników.Continue reading