postępowanie cywilne

Kto może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniu cywilnym?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że strona nie musi osobiście reprezentować swoich interesów przed sądem, dopuszczając udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa innym osobom. W przeciwieństwie do pełnomocnictw upoważniających do wykonania w imieniu mocodawcy rozmaitych czynności prawnych w obrębie różnych procedur prawa cywilnego pełnomocnikiem, który będzie występował przed składem orzekającym w ramach postępowania cywilnego, mogą zostać wyłącznie osoby wymienione w Kodeksie. Warto pamiętać, że działania podejmowane przez pełnomocnika pociągają za sobą skutki prawne dla mocodawcy, zawsze warto więc rozważyć, komu powierza się reprezentację przed sądem. W Szczecinie można w tym celu skorzystać z usług kancelarii Bednarski. Przekonajmy się, jakie są zapisy kodeksowe i rodzaje pełnomocnictw.Continue reading