opinia prawna

Czy opinia prawna ma wiążące znaczenie dla sądu?

Uzyskanie pomocy prawnej jest możliwe w różnych postaciach uzależnionych od potrzeb klienta oraz specyfiki sprawy, której dotyczy. Jedną z form wykorzystywanych szczególnie często jest sporządzenie przez adwokata albo radcę prawnego opinii prawnej. Wiele osób zastanawia się, czy dokument tego rodzaju może być przedstawiony w sądzie oraz jaka jest jego ranga. Przekonajmy się, czym jest opinia prawna i jaki jest jej status w postępowaniu sądowym.Continue reading